Polityka prywatności

 1.   Informacje ogólne

1.   Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej https://pgkimkonin.egranit.pl  funkcjonującej jako Internetowy Portal Obsługi Mieszkańców e-PORTAL;

2.   Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych w e-PORTALu oraz Operatorem e-PORTALu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, NIP 6650001214, KRS 0000019516.

3.   Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora : sekretariat@pgkim.konin.pl.

4.   E-PORTAL może wykorzystywać dane osobowe w następujących celach :

- informowanie lokatorów i właścicieli o stanie finansowym mieszkań i lokali użytkowych,

- korespondencja z lokatorami i właścicielami mieszkań i lokali użytkowych;

5.   E-PORTAL realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają zapisane w systemach Administratora.

- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności użytkowników.

2.   Administrator zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych i ich udostępnianiem oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

3.   W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

4.   Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.

3. Hosting

1.   E-PORTAL jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach dzierżawionych przez firmę DomConsult Sp. z o.o. z siedzibą Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1.   W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.

2.   Inspektorem Ochrony Danych jest: Janusz Graczyk adres: 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8, kontakt elektroniczny: iod@pgkim.konin.pl .

3.   W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do prawidłowego działania e-PORTALu lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

4.   Użytkownikom e-PORTALu przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.   Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.

6.   Użytkownik rejestrując się w e-PORTALu wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi e-PORTALu. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych publikowanych w e-PORTALu.

7.   Uzytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.   Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1.   E-PORTAL zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2.   E-PORTAL może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.   E-PORTAL, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4.   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Informacje w logach

1.   Informacje zachowaniu użytkowników w e-PORTALu mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7.      Informacja o plikach cookies

1.   E-PORTAL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji od użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika e-PORTALu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika e-PORTALu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator e-PORTALu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie.

4.   Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

a.   utrzymanie sesji użytkownika e-PORTALu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie e-PORTALu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b.   dostosowanie zawartości stron e-PORTALu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z e-PORTALu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową e-PORTALu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c.   tworzenie statystyk obrazujących stopień korzystania z e-PORTALu

5.   W ramach e-PORTALu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia e-PORTALu. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.   Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy e-PORTALu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Jeśli nie blokujesz plików cookies, oznacza to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

7.   Operator e-PORTALu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w e-PORTALu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika e-PORTALu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem e-PORTALu reklamodawców oraz partnerów.

  PGKiM Konin sp. z o.o., 62-500 Konin, ul. M.Dąbrowskiej 8,  tel.(63) 242-82-76  sekretariat@pgkim.konin.pl